Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

Dokumenty

Hater Dokumenty

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

 • Objednávky
 • Zmluvy
 • Faktúry
 • Výročné správy
 • Kalendáre
 • Cenníky
 • Odpredaje majetku
 • Iné
Neváhajte nás kontaktovať
Máte otázku?

  Kalendáre
  Dokumenty na stiahnutie
  Cenníky
  Objednávky
  Faktúry
  Výročné správy
  Zmluvy
  Rok 2022