Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

Video

Hater Video

YouTube Video

Default YouTube Video
Set Custom Start and End Video Play Time
icon-play-large
Default Settings - Mute Video
Hide YouTube Logo from Video Player Controls
Display Subscribe Bar below Video
Subscribe to our YouTube Channel
Hide Subscribers Count
Subscribe Our Channel
Video Overlay Color Example
Play Icon Variation with Hover Animation

Vimeo Video

Default Vimeo Video
Video Title & Play Icon Styling
icon-play-large
Hide Video Title
Hide Title and Logo