Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

pozadie Čistíme naše prostredie slider art pre krajší svet Údržba komunikácií, separácia a uskladnenie odpadov, údržba zelene... Čistíme naše prostredie pre krajší svet slider art slider art slider art slider art slider art slider art

Prevádzková doba Zberný dvor (Zberňa) Na Scheiblingu: pondelok - piatok 6:00 - 19:00, sobota, nedeľa a sviatok 9:00 - 17:00

  • hater-slide
  • hater-slide
Novinky a správy

Najnovšie oznamy

 

Oznamy pre občanov, firmy a nové informácie zo sveta našej firmy

Harmonogram ZBERU BIO ODPADU (BRKO + BRO) 2022

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
28. decembra 2021

Harmonogram ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2022

Zber komunálneho odpadu pre rodinné domy – Handlová a mestské časti ZBER V NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
28. decembra 2021

Zber konárov

JARNÝ ZBER KONÁROV 7. – 25. MAREC 2022Usmernenie k zberu drevného odpadu zo strihania krovín a
11. marca 2022

Harmonogram ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU 2022

Čo je objemný (veľkoobjemný) odpad?Objemný odpad sú nepotrebné, opotrebované, staré veci,
15. januára 2022
Naša vízia

Ciele do budúcnosti

Poskytovanie stále lepších a nových služieb pre občanov mesta Handlová a našich obchodných partnerov.

Školenia a vzdelávanie zamestnancov a osveta občanov

Využívanie moderných technológií pre zefektívnenie našej práce

Naše úsilie venujeme nielen poskytovaniu služieb občanom a pridruženým organizáciam, ale snažíme sa prebudiť záujem o naše životné prostredie a jeho ochranu u občanoch a hlavne mladej generácie.

HATER HANDLOVÁ

Výber z našich služieb

Uskladnenie odpadov
Ponúkame uskladnenie odpadov
Dozvedieť sa viac
Dopravné výkony
Ponúkame dopravné výkony
Dozvedieť sa viac
Návrh a realizácia záhrad
Kompletná záhradná údržba a dizajn
Dozvedieť sa viac
Separácia odpadov

Zásady zberu a spoplatnenia odpadov pre obyvateľov Handlovej

Druh odpadu Zberné miesto PoplatokPodmienka prevzatiaČas prevzatia odpadu
Elektroodpad "Elektrosklad" Potočná 20 Bez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukaz6:00 - 19:00 pondelok - piatok
Nebezpečný odpad „Ekosklad“ Na ScheiblinguBez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukazPO-PI 6:00 - 19:00
SO, NE, sviatok 9:00 - 17:00
Nebezpečný odpad "Sklad nebezpečného odpadu" Potočná 20 Bez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukaz6:00 - 19:00 pondelok - piatok
Veľkoobjemný odpad„Zberňa odpadov“/Skládka Na Scheiblingu Bez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukazPO-PI 6:00 - 19:00
SO, NE, sviatok 9:00 - 17:00
Drobný stavebný odpad„Zberňa odpadov“/Skládka Na Scheiblingu45,04 €/tonaObčiansky preukazPO-PI 6:00 - 19:00
SO, NE, sviatok 9:00 - 17:00