Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

pozadie Čistíme naše prostredie slider art pre krajší svet Údržba komunikácií, separácia a uskladnenie odpadov, údržba zelene... Čistíme naše prostredie pre krajší svet slider art slider art slider art slider art slider art slider art registrovaný sociálny podnik

Prevádzková doba Zberný dvor a kompostáreň: pondelok - piatok 6:00 - 19:00, sobota 9:00 - 14:00

  • hater-slide
  • hater-slide
Novinky a správy

Najnovšie oznamy

 

Oznamy pre občanov, firmy a nové informácie zo sveta našej firmy

Harmonogram ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2024

Zber komunálneho odpadu pre rodinné domy – Handlová a mestské časti ZBER V NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
5. januára 2024

Harmonogram ZBERU BIO ODPADU (BRKO + BRO) 2024

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
5. januára 2024

Harmonogram ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU 2024

Čo je objemný (veľkoobjemný) odpad?Objemný odpad sú nepotrebné, opotrebované, staré veci,
5. januára 2024
Naša vízia

Ciele do budúcnosti

Poskytovanie stále lepších a nových služieb pre občanov mesta Handlová a našich obchodných partnerov.

Školenia a vzdelávanie zamestnancov a osveta občanov

Využívanie moderných technológií pre zefektívnenie našej práce

Naše úsilie venujeme nielen poskytovaniu služieb občanom a pridruženým organizáciam, ale snažíme sa prebudiť záujem o naše životné prostredie a jeho ochranu u občanoch a hlavne mladej generácie.

HATER HANDLOVÁ

Výber z našich služieb

Uskladnenie odpadov
Ponúkame uskladnenie odpadov
Dozvedieť sa viac
Dopravné výkony
Ponúkame dopravné výkony
Dozvedieť sa viac
Návrh a realizácia záhrad
Kompletná záhradná údržba a dizajn
Dozvedieť sa viac
Separácia odpadov

Zásady zberu a spoplatnenia odpadov pre obyvateľov Handlovej

Druh odpadu Zberné miesto PoplatokPodmienka prevzatiaČas prevzatia odpadu
Elektroodpad "Elektrosklad" Potočná 20 Bez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukaz6:00 - 19:00 pondelok - piatok
Nebezpečný odpad „Ekosklad“ Na ScheiblinguBez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukazPO-PI 6:00 - 19:00
SO 9:00 - 14:00
Nebezpečný odpad "Sklad nebezpečného odpadu" Potočná 20 Bez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukaz6:00 - 19:00 pondelok - piatok
Veľkoobjemný odpad„Zberňa odpadov“/Skládka Na Scheiblingu Bez poplatkuUhradený poplatok za KO + občiansky preukazPO-PI 6:00 - 19:00
SO 9:00 - 14:00
Drobný stavebný odpad„Zberňa odpadov“/Skládka Na Scheiblingu45,04 €/tonaObčiansky preukazPO-PI 6:00 - 19:00
SO 9:00 - 14:00