Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

Uskladnenie odpadov

Hater Služby Uskladnenie odpadov

Uskladnenie odpadov

Spoločnosť HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. je prevádzkovateľom Skládky odpadov Handlová na základe integrovaného povolenia č. 3512/418/0IPK/470600105/2005/Ka. Sme prevádzkovateľom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Skládka sa nachádza v katastrálnom území mesta Handlová.