Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

Údržba komunikácií

Hater Služby Údržba komunikácií

Údržba komunikácií

HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. zabezpečuje zimnú údržbu v meste Handlová a jej mestských častiach. Bežná zimná údržba spočíva v odhŕňaní snehu, posypu podľa situácie pieskom, drťou alebo soľou. Pri kalamitných stavoch, ktoré spôsobujú nadmerné snehové zrážky, poľadovica alebo silný vietor, nie je možné udržiavať všetky cesty a chodníky v ideálnom stave. Pri odstraňovaní a zmierňovaní týchto závad v zjazdnosti komunikácií a priechodnosti chodníkov sa v takejto situácii venuje zvýšená pozornosť hlavným trasám a nebezpečným úsekom a až potom sa udržiavajú iné časti mesta.

HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o zabezpečuje taktiež letnú údržbu komunikácií v meste Handlová a jej mestských častiach. Bežná letná údržba spočíva v zametaní komunikácií vozidlom Mercedes a špeciálnym vozidlom City Cat s možnosťou zametania chodníkov. Spoločnosť disponuje daľšími špeciálnymi prídavnými zariadeniami na vozidlá MT 8, Mercedes Unimog (kropiace vozidlo), ktoré má špeciálne tlakové zariadenie typu WAP a 4 m3 nadstavbu pre distribúciu kvapalín.