Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

Dokumenty

Hater Dokumenty

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

 • Objednávky
 • Zmluvy
 • Faktúry
 • Výročné správy
 • Kalendáre
 • Cenníky
 • Odpredaje majetku
 • Iné
Neváhajte nás kontaktovať
Máte otázku?

  Kalendáre

  Dokumenty na stiahnutie

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia

  Cenníky

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia

  Objednávky

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia

  Faktúry

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia

  Výročné správy

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia

  Zmluvy

  Rok 2023

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia

  Všetky roky

  Názov dokumentu
  Dátum zverejnenia