Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

Novinky
Hater 2022 január 01 Novinky Harmonogram ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2023 – obce handlovskej doliny